OFERTA

Jesteśmy szkołą kameralną, położoną w zacisznej części Gdańska. Prowadzona przez Fundację placówka jest publiczna, czyli nauka w niej jest bezpłatna. Liczba uczniów, budynek oraz relacje pomiędzy nami tworzą niepowtarzalny klimat, gdzie nie ma miejsca na anonimowość – każdego naszego wychowanka znamy po imieniu. Zgrana kadra to dynamiczny zespół młodych i kreatywnych nauczycieli wspierany przez bardziej doświadczonych kolegów i koleżanki. Bogata oferta edukacyjna od lat przyciąga do nas dzieci i rodziców z całego Gdańska i okolic. Jesteśmy przekonani, że dobra edukacja należy się każdemu, niezależnie od zasobności portfela.

01. Wzbogacona podstawa programowa

Podstawę programową zobowiązana jest realizować każda szkoła. Dla naszych uczniów wzbogacamy ją o dodatkowe godziny, rodzaje zajęć oraz czas pozwalający indywidualnie rozwinąć zdolności i zainteresowania.

02. Kanon zajęć rozwijających uzdolnienia

Zestaw zajęć rozwijających, do których zachęcamy każdego ucznia w wymiarze 2 rodzajów zajęć tygodniowo, nazwaliśmy KANONEM. Zajęcia prowadzą pasjonaci swoich dziedzin rekrutujący się spośród kadry szkoły oraz osób z zewnątrz. Niektóre aktywności pozostają na stałe w ofercie, inne pojawiają w danym roku szkolnym. Ważna jest ich różnorodność oraz inspirowanie dzieci do twórczej pracy nad sobą.

03. Kameralny klimat

W klasycznym ceglanym budynku szkolnym z centralną klatką schodową tworzymy na koniec procesu rekrutacji po dwie kameralne klasy na poziomie. Pozwala to budować społeczność szkolną w duchu wzajemnego poznawania się, gdzie nie ma miejsca na anonimowość. Z uwagi na obwodowy charakter szkoły oraz wewnątrzszkolną migrację uczniów może zdarzyć się niewielki wzrost liczy uczniów w danej klasie.

04. Baza dydaktyczna

Od momentu przejęcia szkoły przez Fundację znacznie podniesiono poziom bazy dydaktycznej placówki. Do każdej klasy doprowadzono internet, w całym budynku działa HotSpot. Wymieniono większość mebli szkolnych. W każdej klasie znajduje się komputer dla nauczyciela. W większości klas zainstalowano ekrany multimedialne lub tablice interaktywne. Sala informatyczna wyposażona jest w laptopy, tablety, zestawy robotów We Do 2.0, Jimu Astroboty, Photonboty oraz Lego Spike – całość nowoczesnej pracowni domyka dotykowy ekran multimedialny. Od września 2021 roku dysponujemy multimedialną salą językową wyposażoną w zestawy odsłuchowe.

05. Koncepcja wychowawcza

Jak postrzegamy naszych podopiecznych? Do czego zmierzamy? Kim będą? Czynników wpływających na możliwe odpowiedzi jest tak wiele, że niefrasobliwością byłoby dążenie do osiągnięcia jednego modelu/profilu absolwenta. Szkoła nasza oparta jest na uniwersalnych zasadach etyki respektujących chrześcijański system wartości. Różnorodność charakterologiczna osób w szkole tworzy zaś niezwykle ciekawą i inspirującą mozaikę relacji i sytuacji.

06. Klasa sportowa – szachy

Co roku tworzymy w szkole klasę sportową w dyscyplinie Szachy. Jest to szczególna i unikalna w skali kraju propozycja edukacyjno-sportowa. Trening szachowy niezwykle rozwija wiele pożądanych cech osobowości oraz myślenie strategiczne i analityczne. Uczniowie uzyskują wysokie wyniki w nauce matematyki, cechują się rozwiniętym myśleniem przyczynowo-skutkowym, umiejętnością koncentracji na problemie, rozwijają też wiele innych cech. Zachęcamy do lektury bardziej szczegółowego tekstu Pana Michała Kanarkiewicza.

07. Wsparcie dowozu uczniów

Od roku 2012 szkoła wspierała dojazd uczniów. Początkowo w niewielkiej ilości flotą busików, od roku zaś 2014  charakterystycznym SchoolBusem (Thomasbus) z USA i rozbudowanym systemem rozkładu jazdy. W roku 2017, z uwagi na duże zainteresowanie szkołą, pojawił się drugi podobny SchoolBus (International). Pojazdy służą nie tylko transportowi uczniów rano i popołudniu, obsługują też wszystkie nasze wycieczki, wyjazdy na basen i inne przedsięwzięcia. Nasze busy mogą zabrać jednorazowo po 72 pasażerów każdy!

08. Kolonie/półkolonie/opieka

Edukacja w Szkole Podstawowej to czas intensywnego nawiązywania przyjaźni z rówieśnikami. Ważnym tego elementem jest możliwość spotkań z kolegami i koleżankami nie tylko podczas lekcji. Od początku stawialiśmy na twórcze organizowanie czasu dla naszych podopiecznych również w okresie ferii i wakacji poprzez organizowanie kolonii, półkolonii czy opieki świetlicowej.

09. Zaangażowana kadra, uczniowie, rodzice

Kluczem do sukcesu zawsze są ludzie. Do grona naszych nauczycieli zapraszamy przede wszystkim osoby charyzmatyczne i nietuzinkowe, mające pomysł na edukację i wolę pełnego zaangażowania w rozwój swoich podopiecznych. Stąd ogromna ilość różnego rodzaju indywidualnych oraz grupowych inicjatyw nauczycielskich, ot chociażby „Dzień Liczby Pi”, „Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia”, „Żywe Szachy”, „Mali Odkrywcy” itp.

10. Pomoc Psychologiczna

Środowisko naszej szkoły może korzystać z porad psychologa szkolnego. Realizujemy zakres wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów na podstawie przekazanych nam orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz na podstawie własnych obserwacji i rozmów przeprowadzanych z rodzicami uczniów. Dzieciom zapewnione są zajęcia zgodne z potrzebami m. in. korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, rewalidacyjne, czy zajęcia logopedyczne.

11. Codzienne wspieranie ucznia

Rytm dnia/tygodnia wielu rodzin podyktowany jest czasem pracy rodziców. Dlatego proponujemy szereg działań wspierających ucznia i jego rodzinę w organizacji czasu.

Świetlica szkolna zapewnia codziennie opiekę nad uczniami od godziny 7:00 do godziny 17:00. Lekcje wszystkich klas rozpoczynają się o godzinie 8:00 – szkoła jest jednozmianowa.

Uczniowie mają w szkolnej stołówce możliwość zjedzenia dwudaniowego obiadu. Raz w tygodniu odwiedza uczniów Pani pielęgniarka. Szkoła dysponuje praktycznym księgozbiorem z możliwością wypożyczenia lektur.

12. Inicjatywy, przedsięwzięcia, eduprojekty

Edukacja to więcej niż zajęcia lekcyjne. Ogromna jej część odbywa się poza klasą, poza ławkami. Stąd w ciągu roku szkolnego odbywa się szereg różnego rodzaju inicjatyw na szczeblu klasowym i szkolnym. Pozwalają one dzieciom w sposób swobodny rozwinąć zainteresowania oraz poznać różnorodność talentów ich rówieśników.

13. Szkoła ucząca wrażliwości

Od jakiegoś czasu intensywnie rozwija się w naszej szkole ruch woluntarystyczny. Wielu nauczycieli stanowi tutaj wzór dla swoich wychowanków osobiście angażując się w różnego rodzaju inicjatywy oraz inspirując i wciągając ich, a czasem nawet ich rodziców, do działań na rzecz potrzebujących. Wrażliwość serca jaką w ten sposób kształtują jest niezwykle cenna i daje ogromną satysfakcję wychowawczą.

14. e-Dziennik, komunikacja, strój szkolny

Różne sprawy, spośród których na pierwszy plan wysuwa się komunikacja… W naszej szkole funkcjonuje e-Dziennik firmy Librus. To stabilny program uznanej marki na rynku edukacyjnym. Dostęp do zawartych w nim, na różnym poziomie informacji, zapewniony jest poprzez przeglądarkę internetową bądź dedykowane aplikacje na smartfony/tablety. Zawarte w e-Dzienniku dane stanowią oficjalny Dokument Szkolny w rozumieniu prawa oświatowego. Prowadzone zapisy frekwencji, ocen, realizacji programu nauczania oraz korespondencja wchodzą w skład dokumentacji szkolnej. Uczniowie również mają dostęp do swoich indywidualnych kont na platformie Office 365.