REKRUTACJA I ZAPISY 2023/2024

Szkoła nasza przyjmuje kandydatów w ciągu roku do każdej klasy, w razie wystąpienia wolnych miejsc. Coroczna rekrutacji do klas I odbywa się w terminie zbliżonym do rekrutacji gdańskich placówek samorządowych. Nasza Szkoła jest otwarta również na dzieci zamieszkałe poza Gdańskiem: przyjmujemy w rekrutacji zapisy uczniów nie tylko z terenu Gminy Miasta Gdańska. Nie uczestniczymy w rekrutacji elektronicznej Miasta Gdańska.Poniższy przycisk kieruje do formularza rekrutacyjnego.
Zapraszamy do jego uzupełnienia w celu wygenerowania zgłoszenia przyjęcia dziecka do SP29 Leonardo w Gdańsku