REKRUTACJA I ZAPISY 2024/2025

https://www.youtube.com/watch?v=P6WVcntmjs0

Szkoła nasza przyjmuje kandydatów w ciągu roku do każdej klasy, w razie wystąpienia wolnych miejsc. Coroczna rekrutacji do klas I odbywa się w terminie zbliżonym do rekrutacji gdańskich placówek samorządowych. Nasza Szkoła jest otwarta również na dzieci zamieszkałe poza Gdańskiem: przyjmujemy w rekrutacji zapisy uczniów nie tylko z terenu Gminy Miasta Gdańska. Nie uczestniczymy w rekrutacji elektronicznej Miasta Gdańska.Poniższy przycisk kieruje do formularza rekrutacyjnego.
Zapraszamy do jego uzupełnienia w celu wygenerowania zgłoszenia przyjęcia dziecka do SP29 Leonardo w Gdańsku


Zgłoszenie do SP29 Leonardo w Gdańsku

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY 1 2024/2025

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/2025

REGULAMIN REKRUTACJI 2024/2025

KRYTERIA 2024/2025

ZARZĄDZENIE FUNDACJI OGÓLNOPOLSKI OPERATOR OŚWIATY


ARCHIWUM 2023/2024

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM (12.06.2023r.)

LISTA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ, KTÓRZY UZYSKALI POZYTYWNY WYNIK PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ PRZEPROWADZANEJ W TERMINIE DODATKOWYM 24.05.2023r.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH (05.04.2023) 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM (27.03.2023)

OŚWIADCZENIE WOLI

LISTA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ, KTÓRZY UZYSKALI POZYTYWNY WYNIK PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ PRZEPROWADZANEJ W DNIU 07.03.2023r.