Rekrutacja nauczycieli Szkoły Ćwiczeń

Szkoła Ćwiczeń Leonardo ogłasza, że w dniu 1.03.2021 roku rozpoczyna nabór do udziału w projekcie w charakterze nauczyciela szkoły ćwiczeń do projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20

Planowana ilość osób do zrekrutowania: 8 osób

Z obszarów:

 • matematyczny kl. 1-3 – 1 os.
 • matematyczny kl. 4-8 – 1 os.
 • językowy kl. 1-3 – 1 os.
 • językowy kl. 4-8 – 1 os.
 • przyrodniczy kl. 1-3 – 1 os.
 • przyrodniczy kl. 4-8 – 1 os.
 • informatyczny kl. 1-3 – 1 os.
 • informatyczny kl. 4-8 – 1 os.

Każdy z uczestników będzie objęty wsparciem w ramach szkoły ćwiczeń tj.:

 • Udział  w szkoleniach metodycznych
 • Udział w szkoleniach z TIK

Zadania nauczyciela szkoły ćwiczeń:

 • Przygotowanie scenariuszy lekcji pokazowych
 • Prowadzenie lekcji pokazowych
 • Organizacja i prowadzenie  warsztatów metodycznych.
 • Udział w spotkaniach zespołu ds. rozwoju szkoły ćwiczeń 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie www.operator.edu.pl, www.sp29leonardogdansk.operator.edu.pl

DOKUMENTY:

Proszę złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 12.03.2021r.

W celu uzyskanie szczegółowych informacji o rekrutacji  prosimy o kontakt:

Lider szkoły ćwiczeń – Magdalena Chmielewska tel. 533 337 481

Koordynator szkoły ćwiczeń – Paweł Czynszak