Rekrutacja szkół i nauczycieli współpracujących

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – CIĄGŁA.

Zapraszamy do zgłaszania szkół


Informujemy, że DODATKOWY NABÓR SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH w ramach projektu SZKOŁA ĆWICZEŃ W PSP LEONARDO zostaje przedłużony do 31 sierpnia 2021r.


Informujemy, że II NABÓR SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH w ramach projektu SZKOŁA ĆWICZEŃ W PSP LEONARDO zostaje przedłużony do 15 lipca 2021r.
——————————————
Informujemy, że II Nabór szkół współpracujących w ramach projektu 

„Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”

zostaje wydłużony do 25 czerwca 2021r.


II NABÓR  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

PN. „SZKOŁA ĆWICZEŃ LEONARDO W PSP NR 29 W GDAŃSKU”

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, szkoły podstawowe z województwa pomorskiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo w Gdańsku i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkółw tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa pomorskiego.

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” oferujemy: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań. 

Podczas uczestnictwa w projekcie zapewniamy materiały szkoleniowe. Większość działań odbywać się będzie w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego                                      chorobę COVID-19,

II Nabór szkół współpracujących w ramach projektu 

„Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”

trwać będzie do 18 czerwca 2021 r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W FORMACIE PDF


LISTA SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

  1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie
  2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. mjr. Mieczysława Słabego w Gdańsku
  3. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach
  4. Szkoła Podstawowa w Staniszewie
  5. Szkoła Podstawowa w Mirachowie
  6. Szkoła Podstawowa w Koloni
  7. Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdańsku
  8. Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku
  9. Szkoła Podstawowa nr 90 w Gdańsku
  10. Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdańsku

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, szkoły podstawowe z województwa pomorskiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 Leonardo w Gdańsku i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkółw tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa pomorskiego.

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” oferujemy: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań. 

Podczas uczestnictwa w projekcie zapewniamy materiały szkoleniowe. Większość działań odbywać się będzie w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Nabór szkół współpracujących ze szkołą ćwiczeń 

„Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”

trwać będzie do 18 maja  2021 r.


DOKUMENTY DO POBRANIA DLA SZKÓŁ ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ:

Zaproszenie do udziału w projekcie pdf

Regulamin udziału w projekcie pdf

Wniosek aplikacyjny pdf

Wzór porozumienia o współpracy pdf

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pdf

Formularz zgłoszeniowy pdf

Oświadczenie zał. nr 8 pdf

Regulamin udziału w projekcie pdf

KONTAKT:

Magdalena Chmielewska –lider Szkoły Ćwiczeń Leonardo  – tel. 533 337 481

Paweł Czynszak – koordynator Szkoły Ćwiczeń Leonardo – tel. 533 335 479

Katarzyna Jasik – koordynator projektu – tel. 533 330 761 

                       Z poważeniem

Magdalena Chmielewska

Lider Szkoły Ćwiczeń