You better work outside-outside education in PSP Leonardo

Pracuj na zewnątrz – edukacja zewnętrzna w PSP Leonardo

You better work outside – outside education in PSP Leonardo

            Projekt zakłada wdrożenie w Szkole Podstawowej nr 29 Leonardo rozwiązań stosowanych przez partnera międzynarodowego w edukacji tj. edukacji na zewnątrz – jako dodatkowe, innowacyjne metody wspierania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów w szkole. Ma być on rozszerzeniem oferty edukacyjnej PSP nr 29 Leonardo jako przyszłej Szkoły Ćwiczeń dzięki opracowaniu i wdrożeniu programu edukacyjnego w placówce z wykorzystaniem metod partnera zagranicznego, którym jest Colegui National Mircea cel Batran w Rumunii.

            Celem projektu jest zamiana szkolnego terenu w piękny ogród – miejsce odpoczynku, a przede wszystkim edukacji przyrodniczej od najmłodszych lat. Aby lekcje przyrody z sal lekcyjnych przenieść w miejsce, w którym dzieci same posadzą rośliny, zadbają o nie, poczują je wszystkimi zmysłami – dotkną, skosztują, powąchają oraz przez kolejne pory roku będą podglądać naturę. Szkolny ogród edukacyjny wychodzi naprzeciw potrzebom, które zwracają wielką uwagę na świadome działania ekologiczne, do których należy przygotowywać dzieci od najmłodszych lat. Uczenie odbioru świata przez obserwację przyrody, zmiany pór roku, wegetację roślin – pozwala dzieciom pełniej uczestniczyć w codziennym życiu. Praca w ogrodzie wpłynie korzystnie na zdrowie dzieci, pozwoli im zdobyć nowe doświadczenia. Najmłodsi mieszkańcy miasta poszerzą swoją wiedzę na temat uprawy roślin i ich zastosowania. Ogród szkolny to ,,żywa pracownia’’, w której prowadzone będą ciekawe obserwacje i badania. Wykonywanie prac w ogrodzie nauczy dzieci szacunku do świata natury i pracy. To zielone i pachnące miejsce stanie się dla nich całoroczną atrakcją, gdyż uczyć się tutaj będą, poprzez obserwację, jak zmienia się przyroda w ciągu roku, jak wygląda naturalna uprawa warzyw, owoców, ziół.