Egzamin klas 8

Materiały o stresie egzaminacyjnym (dla młodzieży i rodziców)

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/stres-egzaminacyjny-materialy-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli/

Informacje o egzaminie ósmoklasisty