Szachy

„Nauczcie dzieci grać w szachy, 
a o ich przyszłość możecie być spokojni” 

Paul Morphy


NAJNOWSZE SUKCESY NASZYCH SZKOLNYCH SZACHISTÓW

 • Tytuł Wicemistrzyń Województwa Pomorskiego Dziewcząt do lat 8 zdobyły: Zosia Chojnacka i Zosia Nycz (Gdynia, 04.2022)
 • Hania Koc zajęła II miejsce w Turnieju szachowym O GDAŃSKĄ KORONĘ, rozgrywanym na Politechnice Gdańskiej (Gdańsk, 05.2022)
 • Hania Koc zajęła II miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w szachach (Gdańsk, 06.2022)
 • Hania Koc zajęła II miejsce w II Bałtyckim Turnieju Szachowym rozgrywanym na Polsat Arenie Gdańsk z okazji Międzynarodowego Dnia Szachów (Gdańsk 07.2022)
 • Hania Koc grając w Eliminacjach Strefowych wywalczyła awans do Mistrzostw Polski Juniorek do lat 12 w szachach (Chomiąża Szlachecka, 09.2022)
 • Drużyna w składzie: Agata Koc, Konrad Żabka, Ignacy Stryjecki i Filip Chmielewski, zdobyła tytuł Wicemistrzów Gdańska Szkół Podstawowych w kategorii młodzież szkolna (Gdańsk, 10.2022)

Hanna Koc

• Wicemistrzyni w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików do lat 10- 06.2021 Bydgoszcz

• I m. w Eliminacjach Strefowych do Mistrzostw Polski Młodzików na rok 2022 – Jastrzębia Góra, 09.2021

• Mistrzyni Województwa Pomorskiego Młodziczek w szachach – Gdańsk, 09.2021

Zuzanna Piekarska

• VI m. w Turnieju „Wakacje z Szachami” Stegna 06.2021

• IV m. w Turnieju „Szachowe wakacje na Kaszubach” Przywidz 08.2021 IV m. szkolnej drużyny w Gdańskiej Olimpiadzie Młodzieży w szachach drużynowych 09.2021


Zalety gry w szachy są ogólnie znane, już w 1779 roku Benjamin Franklin napisał: „Szachy to nie tylko przyjemny sposób spędzania wolnego czasu; odgrywają również istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Gra w szachy pomaga przekształcać te umiejętności w nawyki niezbędne do rozwiązywania problemów pojawiających się w różnych sytuacjach życiowych, bowiem życie przypomina szachy.”[1]

Od kilkunastu lat można zaobserwować wzrastające zainteresowanie grą w szachy zarówno u młodzieży jak i dzieci. Wiąże się to też zapewne z tym, że rodzice kładą coraz większy nacisk na wszechstronny rozwój dziecka.  Szachy zaczęły być dostrzegane nie tylko jako sport, czy gra logiczna ale też jako gra mająca wpływ na całokształt osobowości człowieka. „Królewska gra” stała się modna, wielu polityków, aktorów czy sportowców publikuje swoje zdęcia przy szachownicy czy też wspomina własne szachowe przygody.  Według byłego Mistrza Świata Garriego Kasparowa „Szachy to narzędzie, które poprawia umiejętność nabywania wiedzy przez dzieci. Ta gra może stać się dobrą podstawą do tego, by sprawniej realizować wymogi nowoczesnego programu edukacji.” [2]

Czym jest gra w szachy?

„Królewska gra” jak przyjęło się nazywać szachy jest magiczna i wyjątkowa. Szachy są: sportem (mamy tu rywalizację, emocje, wolę zwycięstwa i walki 
z przeciwnikiem i własnymi słabościami), sztuką i nauką.[3]  Szachy są zjawiskiem o bardzo wielostronnym i urozmaiconym charakterze i każdy znajdzie w nich to co go zainteresuje  i zainspiruje. Są one grą towarzyską, rozrywką umysłową ale też walką intelektualną czy rywalizacją sportową. Na 64 polach szachownicy realizują się plany strategiczne, pomysły, wysiłek twórczy, sprawność umysłu z zakresu kalkulacji, przewidywania i oceny szachowego pojedynku.[4]  Nieograniczone możliwości szachów, wielość treści, konsekwentna logika i szerokie pole do popisu własnej fantazji sprawiły, że szachy mają duże znaczenie dla ogólnej kultury ludzkości. 

Na szachownicy spotykają się dwie wrogie armie – królestwo białych i królestwo czarnych, celem każdej jest pojmanie króla przeciwnika w pułapkę. Udaje się to temu, kto wzorem historycznego dowódcy jest sprytniejszy, bardziej opanował technikę walki, stonowany w swych działaniach. Zdarza się, że szachowy pojedynek kończy się bez rozstrzygnięcia i ogłoszony zostaje remis. 

Korzyści płynące z nauczania gry w szachy doceniła Unia Europejska. 
W wydanym 15.03.2012 Oświadczeniu Pisemnym Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011) czytamy między innymi „szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia 
i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania…”
[5]

Powstanie klasy szachowej

W 2016 roku dzięki współpracy Fundacji Familijny Gdańsk z ówczesnym dyrektorem SP29 panem Szymonem Budą na czele i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Gdańsk po akceptacji przez odpowiednie instytucje została utworzona klasa sportowa w dyscyplinie szachy. Była to pierwsza po kilkunastu latach przerwy klasa szachowa w Polsce. Od roku szkolnego 2016/2017 nabór do klas szachowych jest kontynuowany co roku. 

Najważniejsze sukcesy szachowe naszych uczniów 

 • Wicemistrzostwo w Gdańskiej Olimpiadzie Młodzieży w szachach drużynowych 09.2020 – skład drużyny Wiktor Piotrowski, Ignacy Stryjecki, Agata Koc i Hanna Koc
 • III miejsce  w Gdańskiej Olimpiadzie Młodzieży w szachach drużynowych 10.2019 skład drużyny Wiktor Piotrowski, Ignacy Stryjecki, Agata Koc i Hanna Koc
 • Hania Koc – Mistrzyni Województwa Pomorskiego do lat 8 w szachach na rok 2020 
 • Hania Koc – Mistrzyni w klasyfikacji Młodziczek do lat 8 w Internetowych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Juniorów i Juniorek w szachach błyskawicznych
 •  Hania Koc – Wicemistrzyni w klasyfikacji Młodziczek do lat 8 w Internetowych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Juniorów i Juniorek w szachach szybkich

[1] A. Modzelan, Ucząc szachami, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 14

[2] www.eurosport.onet.pl, 25 września 2012 

[3] M. Krupa, K. Krupa, dz.cyt, s.10

[4]  J. Giżycki, Z szachami przez wieki i kraje, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa, 1984

[5] Oświadczenie pisemne w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole”, Parlament Europejski, 0050/2011