Jesteśmy przyszłością

GAZETKA SZKOLNA ELO LEO! – o projekcie 🙂

 

Projekt „Jesteśmy przyszłością”

Projekt ponadnarodowej mobilności uczniów „Jesteśmy przyszłością” realizowany jest przez PSP nr 29 Leonardo w Gdańsku z hiszpańską szkołą IES Cesar Manrique z miasta Arrecife (Wyspy Kanaryjskie).

W projekcie uczestniczyć będzie łącznie 40 uczniów – 20 uczniów z Polski i 20 uczniów z Hiszpanii.

Termin realizacji: 1.09.2021-31.08.2022 Dofinansowanie: 141 264,00 PLN

Celem projektu jest:

• Rozwój kompetencji wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

• Rozwój współpracy polsko-hiszpańskiej.

• Wzmocnienie wizerunku szkoły oraz budowanie europejskiego konterfektu szkoły.

• Wzajemna wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk w kontekście uczenia się międzykulturowego, współpracy zagranicznej, realizacji międzynarodowych inicjatyw edukacyjno-rozwojowych i wspierania uczniów w rozwoju edukacyjnym i życiowym.

• Podjęcie tematyki zrównoważonego rozwoju.

W ramach projektu realizowane będą:

· rekrutacja

· wizyta przygotowawcza

· przygotowanie uczniów do mobilności

· 2 mobilności (7-dniowe w tym 5 dni merytorycznych, a 2 dni przeznaczone na podróż)

· ewaluacja

· promocja i upowszechnianie rezultatów

W ramach mobilności uczniowie będą realizować wspólne lekcje, warsztaty, gry i zajęcia outdoorowe.

Językami roboczymi mobilności będą: język angielski i język hiszpański.

Tematyka wspólnych zajęć dotyczyć będzie ekologii w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz ujęty zostanie kontekst uczenia się międzykulturowego.

REKRUTACJA RUSZA – 22.10.2021r.